Poskytujeme individuální konzultace a školení
k problematice rizikového a životního pojištění.

Jednotlivá životní rizika a jejich zajištění

 • Úmrtí a jeho pojištění
 • Invalidita a její pojištění
 • Pracovní neschopnost a její pojištění
 • Závažné nemoci a jejich pojištění
 • Úraz a jeho pojištění
 • Hospitalizace a její pojištění
 • Dožití a jeho pojištění
 • Ostatní životní rizika a jejich pojištění
 • Pojištění dětí a mládeže
 • Pojištění amatérských a profesionálních sportovců

Postupy pojišťoven, přístupy klientů a trendy

 • Teorie a praxe výběru klíčových životních rizik a jejich nastavení
 • Nejnovější trendy v oblasti pojištění osob
 • Zkoumání zdravotního stavu pojišťovnami
 • Likvidace a plnění pojišťoven
 • Povinné informace dle § 21 Zák. 38/ 2004 Sb.
 • Pojistné podvody a jejich prevence
 • Servis v oblasti pojištění osob

Naše filozofie

Jsme velkými příznivci oborové specializace. Naší každodenní prací je oblast životního pojištění. Dnes již téměř neexistuje klient, který by neměl sjednán nějaký finanční produkt pojištění osob, ať již sebe nebo své rodiny.

Opakovaně se však setkáváme s tím, že je špatně či nevhodně nastaven, v horším případě vůbec neplní zamýšlený účel. Klient je čím dál informovanější, vzdělává se a vyhledává informace na internetu.

Klient, detailně znalý důvodu výběru rizik, jejich nastavení a reálnému užitku nemá důvod od smlouvy odstupovat.

dozvědět se více ...